Wczytywanie zawartosci strony, prosze nie wstrzymywac oddechu :-)
Hide page preloader
papa na dachu

Papa termozgrzewalna jako propozycja dla dachów płaskich

Dachy płaskie charakteryzują się niewielkim spadkiem powierzchni, który znacznie wolniej odprowadza wodę z połaci niż dachy skośne. Z tego powodu wymagane jest stworzenie dobrej izolacji. Doskonałym rozwiązaniem stosowanym w przypadku dachów płaskich jest papa termozgrzewalna.

Kładzenie papy termozgrzewalnej

Papy termozgrzewalne wypierają papy tradycyjne, ponieważ są od nich grubsze, trwalsze i łatwiej się je układa. Ich jakość znacząco się polepszyła w stosunku do materiałów, które popularne były kilkadziesiąt lat temu. Przyklejanie na dachu odbywa się poprzez użycie specjalnych palników, a nie rozgrzanego lepiku. Pokrycia bitumiczne są na tyle elastyczne, że można je układać na więźbach o skomplikowanym kształcie. Papę łatwo się przycina i łączy, dlatego też prace idą dość szybko. Cechą charakterystyczną jest także niska waga, która sprawia, że nie stanowi ona dużego obciążenia dla więźby. Papy termozgrzewalne stosuje się na dachy płaskie dlatego, że przy kącie nachylenia powyżej 20o nagrzanie może sprawić, że warstwa bitumiczna zacznie spływać. Tradycyjną papę kładzie się przy temperaturze powyżej 0oC, jednak nowoczesne papy termozgrzewalne z dodatkiem SBS zachowują elastyczność nawet do -36o. Nie powinno się prowadzić prac dekarskich na dachach zawilgoconych i oblodzonych, ani też podczas opadów atmosferycznych i silnego wiatru. Najlepszym sposobem na układanie papy na dachu płaskim jest kładzenie pasów równoległych do okapu. Najpierw jednak należy rozwinąć rolkę i ją przymierzyć, uwzględnić zakłady (do 15 cm na całej szerokości) i przyciąć.

Dobór papy do rodzaju podłoża

Rodzaj papy dobiera się do podłoża. Przede wszystkim musi ono być odpowiednio zdylatowane i równe, by przyczepność nakładanego materiału nie stwarzała problemów i nie wpływała na późniejsze odprowadzanie wody. Podłoże należy oczyścić z kurzu i zanieczyszczeń, a następnie zagruntować asfaltowym środkiem gruntującym. Na betonie stosuje się:

  • papy z włókniny poliestrowej,
  • papy na tkaninie szklanej,
  • papy na welonie szklanym.

W przypadku podłoża drewnianego papa powinna być odpowiednio rozciągliwa. Często stosuje się dwie warstwy, które zgrzewa się ze sobą. Podobnie jest w przypadku podłoży termoizolowanych. Kładzie się dwie warstwy papy na osnowie poliestrowej lub osnowie z tkaniny szklanej. Dość problematyczne jest położenia papy na styropianie ze względu na technologię przyklejania jej do podłoża otwartym ogniem. Ostatnia warstwa ocieplenia powinna być albo z tzw. styropapy, albo połączeniem styropianu i przyklejoną do niego warstwą papy samoklejącej, do której następnie przygrzewa się palnikiem ostatnią warstwę papy.